​اطلاع رسانی در مورد تغییر شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو

​به آگاهی محققان و کاربران محترم می‌رساند به منظور تکمیل فرایند استانداردسازی مسائل گوناگون مربوط به مجله و سامانه، شیوه ارجاع‌دهی مقالات به نظام شیکاگو تغییر یافته است. ضروری است کلیه مقالاتی که از آغاز خرداد 1402 در سامانه ثبت و ارسال می‌شوند از این شیوه ارجاع‌دهی پیروی کنند و  مقالاتی که به این تغییر مهم بی‌توجهی کنند بازگردانده خواهند شد. برای آگاهی از جزئیات مربوط به فایل شیوه‌نامه در بخش راهنمای نویسندگان مجله جستارهایی در فلسفه و کلام مراجعه کنید.

شماره جاری: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 111، اسفند 1402، صفحه 9-266 

چگونگی تقرر صفات خداوند در ذات او،از دیدگاه قیصری و ملاصدرا

صفحه 115-130

10.22067/epk.2021.43341.0

فرهاد رحیم پور شهماروندی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان