اخبار و اعلانات

تغییر روش رفرنس‌نویسی در مقالات نشریه

به آگاهی کاربران محترم می رساند نظام رفرنس نویسی مقالات نشریه به نظام شیکاگو تغییر کرده است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای نویسندگان نشریه مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر