اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1199
تعداد پذیرش 274
تعداد پذیرش بدون داوری 56
تعداد عدم پذیرش 775
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 416

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 261
تعداد مشاهده مقاله 253847
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 127142
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 40 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 159 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 283 روز
متوسط زمان داوری 73 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 247 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 437 روز
درصد پذیرش 23 %