اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1153
تعداد پذیرش 257
تعداد پذیرش بدون داوری 56
تعداد عدم پذیرش 752
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 400

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 261
تعداد مشاهده مقاله 86661
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51756
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 41 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 167 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 291 روز
متوسط زمان داوری 75 روز
متوسط زمان پذیرش 171 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 251 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 94 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 465 روز
درصد پذیرش 22 %