نویسنده = محمدمهدی مشکاتی
لوازم و پیامدهای متناهی‌بودن جسم طبیعی در حکمت سینوی

دوره 54، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 161-181

10.22067/epk.2022.74623.1096

محمدمهدی مشکاتی؛ مهدی گنجور؛ سیدعلی میریان


بررسی و تحلیل انتقادی دلیل اثبات هیولا و مبانی آن نزد فیاض لاهیجی

دوره 51، شماره 2، آذر 1398، صفحه 187-211

10.22067/philosophy.v51i2.74498

سید رضا مؤذن؛ محمدمهدی مشکاتی؛ حامد ناجی