##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

عباس میرزایی

چکیده

ابن قبه رازی از متکلمان امامیه در اوایل سده چهارم هجری است که جزء جریان معتزلیان شیعه شده به شمار می‌رود. میراث علمی و آراء برجای مانده از وی همگی در بحث امامت است که نشانه‌های زیادی از گرایش وی به اعتزال می‌توان در آن‌ها یافت. از این رو این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابن قبه در گرایش به کلام امامیه تمام منظومه فکری امامیه را پذیرفته یا این‌که تنها در بحث امامت، شیعه شده است؟ این مقاله با بررسی مقایسه‌ای میان نظرات ابن قبه و معتزلیان از نظر روشی و محتوایی تلاش می‌کند، با هدف روشن‌شدن فضای تاریخ کلام امامیه در بحث تأثیرپذیری از معتزله، بر پایه شواهد موجود نشان دهد که ابن قبه گویا تنها در بحث امامت، آن هم صرفاً امامت خاصه و نه عامه، نظریه امامیه را پذیرفته و در دیگر انگاره‌های اعتقادی هم‌چنان بر بنیادهای معرفتی اهل اعتزال است.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

تاریخ کلام امامیه, معتزله, امامیه, معتزلیان شیعه شده, ابن قبه رازی

مراجع
ارجاع به مقاله
میرزاییع. (۱۳۹۷-۱۲-۰۷). ابن قبه رازی در میانه اعتزال و امامیه. جستارهایی در فلسفه و کلام, 50(2), 131-148. https://doi.org/10.22067/philosophy.v50i2.51873
نوع مقاله
علمی پژوهشی