دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چگونگی تقرر صفات خداوند در ذات او، از دیدگاه قیصری و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/epk.2021.43341.0

فرهاد رحیم پور شهماروندی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


انکشاف سعادت بر انسان صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/epk.2021.43729.0

بی بی بهاره فکور یحیی یی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


تبیین بقاء و فناء موجودات بر اساس مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/epk.2021.44126.0

کوکب دارابی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


بررسی جواز یا عدم جواز استکمال پیامبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/epk.2021.44297.0

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ محمد علی وطن دوست


تحلیل فلسفی معرفت‌شناسی عقل نظری در بازدارندگی خشونت‌گرایی دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/epk.2021.44304.0

سید حسین حسینی الهی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ سید مجید میردامادی


قرائت صدرایی نسبت حق و خلق در ادعیه معصومین علیهم السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/epk.2021.67811.1003

جعفر حسینی زفره ئی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


استخراج مفاهیم پایه روان‌شناسی شناختی زبان، مکانیزم و مهارت‌های اولیه آن از فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22067/epk.2022.44235.0

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


نتیجه گرایی در اخلاق اسلامی از دریچه واقع گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22067/epk.2022.73814.1086

مهرداد ندیمی؛ جهانگیر مسعودی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ مهرداد ندیمی


پیشینه وجودی نفس از نگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22067/epk.2022.75646.1165

جواد مصطفوی؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


تفسیر بازار بهشت در عرفان ابن عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22067/epk.2023.81798.1230

امیر یوسفی؛ علی اشرف امامی


مقایسه «نامیرایی» از نظر یاسپرس و «فنا ناپذیری» از نظر ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22067/epk.2023.78171.1156

اعظم سادات پیش بین؛ الهه زارع


رهیافت تطبیقی بر قاعده‌ی الواحد از منظر آخوند خراسانی و علامه طباطبایی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22067/epk.2023.78244.1161

رضا اسفندیاری؛ مصطفی حسینی نسب


هستی شناسی وجود در سنّت پیشاصدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22067/epk.2023.82351.1246

سید علی طاهری خرم آبادی


بررسی فلسفه و هدف فقه درنظام حکمت متعالیه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22067/epk.2023.71809.1054

سید محمد حسین میردامادی؛ سید مهدی امامی جمعه


بررسی استفاده های ملاصدرا از آراء غزالی در مسأله ی وحدت شخصی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22067/epk.2023.81777.1229

محمد جواد اخگری؛ عباس جوارشکیان؛ جهانگیر مسعودی


سعادت از فضل است و شقاوت از عدل الهی (سعادت و شقاوت از منظر خواجه یوسف همدانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22067/epk.2023.84703.1278

منصور معتمدی


نقد لوازم هستی – خدا شناختی نظریه «صدور» با رویکرد تفسیری به «صمدیت الهی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22067/epk.2023.83449.1261

انسیه عسگری؛ یوسف فرشادنیا


تبیین نقش مبادی علم در پیدایش علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22067/epk.2023.83857.1265

محمدعلی نوری


بررسی تطبیقی «مسایل کلام سیاسی» از دیدگاه جوادی آملی و مجتهد شبستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22067/epk.2023.81840.1232

علی آقاجانی


رابطه تشکیکی «بیداری، خواب و مرگ» در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22067/epk.2023.83053.1255

عبدالله حسینی اسکندیان؛ علی بابایی؛ مهدی سعادتمند