نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷ دو تقریر از برهان جهان‌شناختی در مغرب‌زمین چکیده   PDF
حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی
شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷ ناسازوارة معدوم مطلق و گزاره‌های همتای آن چکیده   PDF
عظیمی عظیمی
شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷ تمثیل آکویناس و مقایسه آن با کلی مشکک چکیده   PDF
توکلی توکلی
شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷ اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا چکیده   PDF
جوارشكیان جوارشكیان
شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷ بررسی تطبیقی ارادۀ الهی در فلسفۀ اسپینوزا و استاد مطهری چکیده   PDF
رسولی رسولی , علمی علمی
شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷ هفت دور تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعیلیان چکیده   PDF
روحی میرآبادی روحی میرآبادی
شماره ۲/۸۱ - پاییز و زمستان۱۳۸۷ نور الدین کاشانی و کتاب مصفاة الاشباح و مجلاة الارواح چکیده   PDF
آقابابائیان آقابابائیان
شماره ۲/۸۲ - بهار و تابستان ۱۳۸۸ تبیین تربیت دینی ظاهرگرا و نقد آن براساس جریان عقل گرا چکیده   PDF
جباری جباری , سجادی سجادی
شماره ۲/۸۲ - بهار و تابستان ۱۳۸۸ برهان حدوث در مغرب زمین چکیده   PDF
حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی
شماره ۲/۸۲ - بهار و تابستان ۱۳۸۸ نظرگاه مک اینتایر درباره فرهنگ و تفکر غرب چکیده   PDF
ساطع ساطع
شماره ۲/۸۲ - بهار و تابستان ۱۳۸۸ تجلی توحید در نفس انسانی از منظر ابن عربی و ملاصدرا چکیده   PDF
شجاری شجاری
شماره ۲/۸۲ - بهار و تابستان ۱۳۸۸ ریشه یابی مفهوم حرکت جوهری در حکمت عزیزالدین نسفی چکیده   PDF
فدائی مهربانی فدائی مهربانی
شماره ۲/۸۲ - بهار و تابستان ۱۳۸۸ مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم چکیده   PDF
مروارید مروارید , حقّی حقّی
شماره ۲/۸۲ - بهار و تابستان ۱۳۸۸ بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایت های حقوقی از کشتگان یهود چکیده   PDF
خواجی خواجی
شماره ۲/۸۳-پاییز و زمستان ۱۳۸۸ « راه چنین است و دیگر نیست » نقد امکان بازشناسی رویکرد کثرت گرایانۀ دینی در تعالیم جینی و بودایی چکیده   PDF
زروانی زروانی , موسی پور موسی پور
شماره ۲/۸۳-پاییز و زمستان ۱۳۸۸ رابطه ی «اول»، «آخر»، «ظاهر» و «باطن» با انسان کامل چکیده   PDF
حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی , فخّارنوغانی فخّارنوغانی
شماره ۲/۸۳-پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری چکیده   PDF
رسولی رسولی , علمی علمی
شماره ۲/۸۳-پاییز و زمستان ۱۳۸۸ مقایسۀ دفاعیه های خواجه نصیرالدّین طوسی و ابن رشد از فلسفه (مسألۀ بساطت واجب الوجود) چکیده   PDF
فتاحی اردکانی فتاحی اردکانی
شماره ۲/۸۳-پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی مفهوم وجود در متافیزیک ارسطو و الحروف فارابی چکیده   PDF
کمالی زاده کمالی زاده
شماره ۲/۸۳-پاییز و زمستان ۱۳۸۸ مطهری و نواندیشی دینی چکیده   PDF
مسعودی مسعودی
شماره ۲/۸۳-پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دین و تحول اخلاقی در جهان معاصر چکیده   PDF
مهدوی آزادبنی مهدوی آزادبنی
شماره ۲/۸۷-پاییز و زمستان ۱۳۹۰ نظریه فلاسفه در باره چیستی و کارکرد عقل عملی چکیده   NAJAFZADEH.PDF
علی رضا نجف زاده
شماره ۲/۸۴-بهار و تابستان۱۳۸۹ الگوهای دینی و سازگاری آن ها با مقتضیات زمان چکیده   PDF
محمدمهدی زارعی
شماره ۲/۸۷-پاییز و زمستان ۱۳۹۰ برهان نظم و قانون دوم ترمودینامیک چکیده   RAMIN.PDF
فرح رامین
شماره ۲/۸۴-بهار و تابستان۱۳۸۹ نقش اسماء و صفات خداوند در مراتب معنایی وعد و وعیدهای الهی چکیده   PDF
اعظم پرچم , سمیه عمادی اندانی
شماره ۲/۸۴-بهار و تابستان۱۳۸۹ خاتمیت از منظر متفکران معاصر چکیده   PDF
اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان
شماره ۲/۸۴-بهار و تابستان۱۳۸۹ ذهن از منظر ابن سینا چکیده   PDF
فهیمه شریعتی , سید مرتضی حسینی شاهرودی
شماره ۲/۸۴-بهار و تابستان۱۳۸۹ زیبایی شناسی فلسفی و تحلیل نظریه «اصالت زیبایی» در حکمت مطهّر چکیده   PDF
مهدی گنجور , سید مهدی امامی جمعه
شماره ۲/۸۴-بهار و تابستان۱۳۸۹ روش عقلی و گرایش فلسفی در تفسیر قرآن صدرالمتألهین چکیده   PDF
ناصر محمدی
شماره ۲/۸۴-بهار و تابستان۱۳۸۹ افضلیّت امام از دیدگاه فرق کلامی چکیده   PDF
علی رضا نجف زاده
شماره ۲/۸۵-پاییز و زمستان۱۳۸۹ نگاهی انتقادی به اخلاق کانت چکیده   PDF
حسین اترک
شماره ۲/۸۵-پاییز و زمستان۱۳۸۹ تحلیل متن شناسی زیارتنامه حضرت امام رضا (ع) بر پایه نظریه کنش گفتار چکیده   PDF
محمدرضا پهلوان‌نژاد , مهدی رجب‌زاده
شماره ۲/۸۵-پاییز و زمستان۱۳۸۹ برهان جهان‌شناختی کلامی در مغرب ‌زمین چکیده   PDF
سیدمرتضی حسینی شاهرودی
شماره ۲/۸۵-پاییز و زمستان۱۳۸۹ طبقات اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیرالدین طوسی چکیده   PDF
سید ابوالفضل رضوی
شماره ۲/۸۵-پاییز و زمستان۱۳۸۹ بازسازی دیدگاه معرفت شناختی میرزا مهدی اصفهانی (ره) چکیده   PDF
جواد رقوی , صادق آملی لاریجانی
شماره ۲/۸۵-پاییز و زمستان۱۳۸۹ بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلّف نقدی بر هرمنوتیک قصدی‌ستیز و نظریۀ مرگ مؤلّف چکیده   PDF
علیرضا عابدی سرآسیا , محمدصادق علمی سولا , محمدکاظم علمی سولا
شماره ۲/۸۵-پاییز و زمستان۱۳۸۹ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم چکیده   PDF
رحمت‌الله كریم‌زاده , رضا اكبریان
شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰ ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراک از نظر ملاصدرا چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , صفیه واسعی
شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰ خواطر رحمانی و خواطر شیطانی از دیدگاه ملاصدرا چکیده   PDF
رضا اکبری , سید هادی رضائیان
شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰ درآمدی به تحلیل ها و رویکردهای اندیشمندان اسلامی در مساله جاودانگی انسان در عذاب اخروی چکیده   PDF
محمدرضا حاجی اسماعیلی , مصطفی نصیری
شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰ شهود در فلسفه، استدلال در عرفان چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , رسول حسین پور
شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰ معیار برتری پیامبران از نگاه قرآن و حدیث چکیده   PDF
سید محمود صادق زاده طباطبایی , سید محمد مرتضوی
شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰ فنای صفاتی از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت چکیده   PDF
قاسم كاكایی , اشکان بحرانی
شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰ ماده ابداع در صورت برهان چکیده   PDF
علیرضا كهنسال
شماره ۲/۸۷-پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مُثُل افلاطون از منظر ارسطو و ابن سینا چکیده   PDF
محمدعلی تیوای
شماره ۲/۸۷-پاییز و زمستان ۱۳۹۰ رذایل اخلاقی و نسبت آن‌ها با ذات آدمی چکیده   HOSENI SHARIF.PDF
سیدعلی حسینی شریف
شماره ۲/۸۷-پاییز و زمستان ۱۳۹۰ جایگاه هرمنوتیک سنتی در معرفت‌شناسی تاریخی چکیده   RAZAVI.PDF
سیدابوالفضل رضوی , مهدی صلاح
شماره ۲/۸۷-پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شرطی اتفاقی نزد منطق‌دانان مسلمان چکیده   FALAHI.PDF
اسداله فلاحی
شماره ۲/۸۷-پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بازشناسی مرز تفویض از ولایت تکوینی در اندیشه شیعه چکیده   NIROMAND.PDF
رضا نیرومند , سیدمحمد مرتضوی
شماره ۹۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۵ «نقد روش‌گرایی» از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر چکیده   PDF
علی رضا آزاد , احمد واعظی , حسن نقی زاده
شماره ۹۳ - پاییز و زمستان ۹۳ اتحاد عاقل و معقول از نظرگاه علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (ره) چکیده   PDF
منیژه عاملی
شماره ۹۴ - بهار و تابستان ۹۴ باز خوانی عبارت «اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب...» در باب ششم فتوحات چکیده   PDF
سید حسین سید موسوی
شماره ۹۵ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بازخوانی هستی شناختی و معرفت شناختی دیدگاه مثل چکیده   PDF
محمود صیدی , عسگر دیرباز
شماره ۸۹ - پاییز و زمستان ۹۱ باورهای پایه وچگونگی تحصیل معرفت عینی و ضروری از دید فیلسوفان مسلمان و تحلیلی نوین و وجود شناختی از آنها چکیده   PDF
حاج حسینی حاج حسینی
شماره ۹۰ - بهار و تابستان ۹۲ بررسی تطبیقی رؤیا از منظر ابن عربی و ملاصدرا چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , فاطمه زارع
شماره ۹۱ - پاییز و زمستان ۹۲ بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , فاطمه فرضعلی
شماره ۹۵ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی حد و معیار غلو و تقصیر از دیدگاه شیخ مفید و علامه مجلسی چکیده   PDF
فروغ السادات رحیم پور , فرزانه شهبازی
شماره ۸۹ - پاییز و زمستان ۹۱ بررسی دعوی تاثیرپذیری حکمت صدرایی در بحث حرکت جوهری از آراء هراکلیتوس وزنون الیایی چکیده   PDF
خوشدل روحانی خوشدل روحانی
شماره ۹۱ - پاییز و زمستان ۹۲ بررسی مقایسه‌ای نتایج ایمان از دیدگاه پولس و فخر رازی چکیده   PDF
قربان علمی , حامد نظر پور نجف آبادی
شماره ۹۵ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی نقّادانه عینیت وجود و ماهیت در حکمت متعالیه چکیده   PDF
محمد بنیانی , حمیدرضا سروریان
شماره ۲/۸۸ - بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی و تحلیل حدیث تلازم معرفت نفس و معرفت رب چکیده   PDF
علی اله‌بداشتی
شماره ۹۰ - بهار و تابستان ۹۲ بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی
شماره ۹۱ - پاییز و زمستان ۹۲ بررسی و نقد برهان مسامته چکیده   PDF
مجید ضیایی قهنویه
شماره ۹۵ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات چکیده   PDF
وحیده فخار نوغانی , سید مرتضی حسینی شاهرودی
شماره ۹۰ - بهار و تابستان ۹۲ برهان تجربه دینی از دیدگاه سویین برن چکیده   PDF
اصغری اصغری , سید محمود موسوی
شماره ۹۴ - بهار و تابستان ۹۴ تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد چکیده   PDF
جلیل قاسمی , عزیزالله فیاض صابری , حسن نقی زاده
شماره ۹۰ - بهار و تابستان ۹۲ تبیین در علوم طبیعی چکیده   PDF
علی حقی
شماره ۲/۸۸ - بهار و تابستان ۱۳۹۱ تبیین غایت‌شناختی در زیست‌شناسی ارسطو چکیده   PDF
علی حقی
شماره ۹۴ - بهار و تابستان ۹۴ تبیین و نقد راه حل ناسازگاری ظاهری در روش حکمت اشراق چکیده   PDF
سیدرضا (زهیر) حسینی لواسانی
شماره ۹۲ - بهار و تابستان ۹۳ تحلیل مسئله عنایت الهی در حکمت متعالیه صدرایی چکیده   PDF
علیرضا خواجه گیر
شماره ۲/۸۸ - بهار و تابستان ۱۳۹۱ تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی چکیده   PDF
سیدمرتضی حسینی شاهرودی , وحیده فخار نوغانی
شماره ۹۵ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴ تحلیل و نقد دلایل ظن به امامت اسماعیل از منظر منابع امامیه چکیده   PDF
محمدعلی چلونگر , سیدمهران طباطبایی پوده
شماره ۹۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۵ تحلیلی بر چیستی قوه عملی چکیده   PDF
نجف یزدانی , محمد سعیدی مهر , سید عباس ذهبی
شماره ۹۰ - بهار و تابستان ۹۲ تسلسل تنازلی در حکمت یمانی چکیده   PDF
سید محمد موسوی بایگی
شماره ۹۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۵ تطور مضمون و مدلول قاعده لطف در کلام شیعه چکیده   PDF
موسی ملایری
شماره ۹۳ - پاییز و زمستان ۹۳ تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا) با تاکید بر دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی: مدل‌سازی فطرت با هرم سه وجهی چکیده   PDF
مجتبی همتی فر , ابوالفضل غفاری
شماره ۹۱ - پاییز و زمستان ۹۲ تناسخ و معاد جسمانی در حکمت متعالیه چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , افسانه صباغان
شماره ۹۱ - پاییز و زمستان ۹۲ توحید صفاتی و ارتباط آن با وحدت مصداق و کثرت مفهوم چکیده   PDF
میردامادی میردامادی , احد فرامرز قراملکی , عزیزاله فیاض صابری
شماره ۹۳ - پاییز و زمستان ۹۳ جایگاه مفهوم لوگوس در اندیشه برابری و نظام جهانی رواقی چکیده   PDF
عمار متاجی نیمور , محمدتقی قزلسفلی , کمال پولادی
شماره ۹۲ - بهار و تابستان ۹۳ جایگاه و فلسفه علم کلام در ساحت اندیشه غزالی چکیده   PDF
ابراهیم مهرابی , سید حسین سید موسوی , فرنگیس فرهود
شماره ۸۹ - پاییز و زمستان ۹۱ خیال و ادراک چکیده   PDF
زهره برقعی
شماره ۲/۸۸ - بهار و تابستان ۱۳۹۱ دیدگاه‌های عبدالوهاب شعرانی درباره‌ آراء محیی‌الدین ابن عربی چکیده   PDF
علی اشرف امامی , محسن شرفایی مَرغکی
شماره ۹۲ - بهار و تابستان ۹۳ سلطنت معنوی امام رضا (ع) تأملی در پیوند مفهومی ملکوت با سکینۀ قلبیه در حدیث رضوی چکیده   PDF
علی اشرف امامی
شماره ۸۹ - پاییز و زمستان ۹۱ سنخیت از دیدگاه ابن سینا و غزالی چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , تکتم مشهدی مشهدی
شماره ۹۳ - پاییز و زمستان ۹۳ صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , اعظم سادات پیش بین
شماره ۹۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۵ ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی چکیده   PDF
سید مرتضی حسینی شاهرودی , راضیه نیکی
شماره ۹۲ - بهار و تابستان ۹۳ عقل فعّال در نظر ارسطو چکیده   PDF
محمدتقی جان محمدی
شماره ۲/۸۸ - بهار و تابستان ۱۳۹۱ قاعده مشرقیه «نور و ظلمت» و نظریه اشراقی «معاد» چکیده   PDF
طاهره کمالی‌زاده
شماره ۹۳ - پاییز و زمستان ۹۳ مراتب علم از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا چکیده   PDF
زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا
شماره ۹۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۵ مساله شر از دیدگاه جان هیک چکیده   PDF
سیده زهرا حسینی , کریم آتشگر , نرگس نظرنژاد
شماره ۹۴ - بهار و تابستان ۹۴ معرفی نظریه عقلانیت فولی و نقدهای اساسی آن چکیده   PDF
نفیسه ساطع , اعظم السادات حسینی حسین آباد
شماره ۲/۸۸ - بهار و تابستان ۱۳۹۱ ملاصدرا و نظریه مُثُل چکیده   PDF
محمدعلی تیوای
شماره ۹۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۵ نسبت اختیار و تعین‌گرایی علّی در نگاه فیلسوفان تحلیلی چکیده   PDF
جعفر مروارید , روح الله موحدی
شماره ۹۴ - بهار و تابستان ۹۴ نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟) چکیده   PDF
جهانگیر مسعودی , اعظم سادات پیش بین
شماره ۸۹ - پاییز و زمستان ۹۱ نظریه«اصالت وجود» و نوآوری های فلسفی حاصل از آن نظریه در حکمت متعالیه چکیده   PDF
علی ارشد ریاحی , گنجور گنجور
شماره ۹۵ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴ نقد نظریه بلوغ عقلی بشریت در فلسفه خاتمیت و امامت چکیده   PDF
عباس جوارشکیان
شماره ۹۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۵ نقد و بررسی اختلاف نظر ابن سینا و ملاصدرا درباره اتحاد و اختلاف مفهومی اسماء و صفات حق تعالی چکیده   PDF
سیدمهدی امامی جمعه , سیدمعین الدین خلیفه سلطانی
شماره ۹۴ - بهار و تابستان ۹۴ نقش امام علیه‌السلام در تشریع، دریافت و تفسیر دین چکیده   PDF
محمدحسین فاریاب
شماره ۹۳ - پاییز و زمستان ۹۳ نقش غالیان در انتشار روایات با مضامین «فوق بشری بودن ائمه» چکیده   PDF
محمدعلی چلونگر , سیدمهران طباطبایی پوده
شماره ۹۰ - بهار و تابستان ۹۲ نگرشی تحلیلی و انتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسا چکیده   PDF
منصور معتمدی , ولی عبدی
1 - 100 (105) 1 2 > >>