نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
شماره 2/86-بهار و تابستان1390 ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراک از نظر ملاصدرا علی ارشد ریاحی چکیده
شماره 89 - پاییز و زمستان 91 نظریه«اصالت وجود» و نوآوری های فلسفی حاصل از آن نظریه در حکمت متعالیه علی ارشد ریاحی چکیده
شماره 90 - بهار و تابستان 92 بررسی تطبیقی رؤیا از منظر ابن عربی و ملاصدرا علی ارشد ریاحی چکیده
شماره 91 - پاییز و زمستان 92 تناسخ و معاد جسمانی در حکمت متعالیه علی ارشد ریاحی چکیده
1 - 4 (4)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد