نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
شماره 2/81 - پاییز و زمستان1387 دو تقریر از برهان جهان‌شناختی در مغرب‌زمین حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 2/82 - بهار و تابستان 1388 برهان حدوث در مغرب زمین حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی چکیده
شماره 2/83-پاییز و زمستان 1388 رابطه ی «اول»، «آخر»، «ظاهر» و «باطن» با انسان کامل حسینی شاهرودی حسینی شاهرودی چکیده
1 - 3 (3)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد