نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲

عنوان مقاله: بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحیDOI: 10.22067/philosophy.v45i1.3909

چکیده
انحصارگرایی از جمله دعاوی متکلمان و پیروان ادیان است که از گذشته دور مورد توجه و تأکید متکلمان مسیحی قرار داشته و اینک با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. در این نوشتار صرفاً دلایل برون دینی آنان مانند ارجاع ادیان دیگر به مسیحیت، رستاخیز مسیح و مانند آن از منابع اصلی ارائه و نقد و بررسی شده است. مهم‌ترین نقدهایی نیز که وارد شده است همان است که خود مسیحیان و حتی متکلمان آن‌ها مطرح کرده‌اند مانند فقدان دلیل منطقی، ناسازگاری با مطالعات تطبیقی ادیان، کاستی‌ها و عملکرد تاریخی مسیحیت و مانند آن مطرح شده است.

کلمات کلیدی:   انحصارگرایی، فردگرایی، ویژه‌گرایی، خاص‌گرایی.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154