نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۱, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۲، بهار و تابستان ۱۳۸۸

عنوان مقاله: بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایت های حقوقی از کشتگان یهودDOI: 10.22067/philosophy.v41i1.3182

چکیده
یهودیان صهیونیست در راستای اهمیت بخشیدن به هولوکاست در کشورهای جهان تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده و تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته‌اند. آنان معتقدند کشتار یهودیان و شکل‌گیری هولوکاست توسط آلمان نازی با از بین بردن یهودیان در اتاق های گاز و سپس سوزاندن آنان انجام شده است. همچنین، در جهت حرمت بخشیدن به هولوکاست و وضع مجازات های قانونی بر ضد کسانی که آن را واقعی نمی‌دانند و پرسش-هایی را مطرح می‌کنند، فعالیتهای وسیعی از سوی یهودیان انجام گرفته است.
بررسی نوشته‌ها و اظهارنظرهای مفسران یهودی نسبت به کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم، تناقضی آشکار را میان حرمت بخشیدن به هولوکاست و کشته‌شدگان یهود و گناهکار دانستن آنان توسط یهودیان آشکار می‌سازد. مفسّران یهودی عمدتاً معتقدند کشته‌شدگان جنگ جهانی دوم به دلیل نافرمانی خداوند و نقض قوانین الهی مستوجب عذاب الهی شدند. علاوه بر این، برخی شواهد نشان می‌دهد یهودیانی که ادعا می‌شود در زندان آلمان ها به سر برده و در انتظار مرگ و اتاق های گاز بودند، چنانچه می‌خواستند از اسارت آن ها رها شوند، یهودیانی که داعیه احترام به آن یهودیان و تضمین‌های قانونی برای حفظ حرمت آن ها را پیش می‌کشند، نه تنها کمکی به آزادی آنان نمی‌کردند، بلکه ممکن بود از آن ممانعت به عمل آورند. بررسی تعارض میان حرمت‌بخشی به کشته‌شدگان یهود از یک طرف و معصیت‌کار دانستن و همچنین کمک نکردن به رهایی آن ها در طی جنگ جهانی دوم از سوی دیگر، موضوع بحث در مقاله حاضر است.
کلید واژه‌ها: یهودیان صهیونیست، هولوکاست، مجازات الهی، حامیان دولت یهود، مهاجرت یهودیان.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3198

بازدید: 785

تاریخ دریافت: 1389/04/14 , تاریخ پذیرش: 1389/04/14 , تاریخ انتشار: 1389/04/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )