نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: شماره ۲/۸۶-بهار و تابستان۱۳۹۰

عنوان مقاله: ماده ابداع در صورت برهانDOI: 10.22067/islamic philosop.v0i0.11273

چکیده
این مقاله به بررسی یکی از ابداعات فلسفی شهید مطهری می پردازد. ایشان دعوی کرده بودند که اثبات ماده بدون حرکت جوهری و ترکیب اتحادی ممکن نیست. نیز برهان فصل و وصل در اثبات هیولا معتبر نیست و پذیرش آن از سوی صدرا خطا بوده است. در این مقاله دعوی اول بیان و اثبات شده است و مدعای دوم ابطال گردیده است.
کلید واژه ها: ماده، صورت، حرکت جوهری، ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3069

بازدید: 932

تاریخ دریافت: 1390/11/09 , تاریخ پذیرش: 1390/11/09 , تاریخ انتشار: 1390/11/09

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )