نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

عنوان مقاله: برهان جهان‌شناختی کلامی در مغرب ‌زمینDOI: 10.22067/philosophy.v42i2.11257

چکیده
برهان جهان‌شناختی کلامی یکی از دلایل کلامی وجود خدا است که از گذشته دور در کلام اسلامی مطرح بوده و اخیراً در سنت فلسفی- کلامی مغرب زمین نیز شناخته شده و به نام برهان کلامی شهرت یافته است. در این نوشتار با بررسی دیدگاه‌های مربوط به پیدایش جهان به‌ویژه نظریه مه‌بانگ به تحلیل دلیل کلامی بر وجود خدا با توجه به آرای فیزیکدان‌ها، نقدهای رایج در مغرب‌زمین، اصل علیت که یکی از مقدمات این برهان است و رابطة آن با فیزیک کوانتوم، امتناع نامتناهی بالفعل و رابطة آن با عدم تناهی جهان و نیز برایندهای جهان‌شناختی مه‌بانگ می‌پردازیم.
کلیدواژه‌ها: جهان ‌شناختی فلسفی، جهان‌ شناختی، مه‌بانگ، علیت، کوانتوم، علّت اوّلی، نامتناهی ‌بالفعل.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3064

بازدید: 941

تاریخ دریافت: 1390/11/09 , تاریخ پذیرش: 1390/11/09 , تاریخ انتشار: 1390/11/09

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )