نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

عنوان مقاله: نگاهی انتقادی به اخلاق کانتDOI: 10.22067/philosophy.v42i2.11253

چکیده
نظریه اخلاقی کانت یکی از نظریات مهم در فلسفه اخلاق است که همیشه مورد توجه شارحان و منتقدان بوده است. این نظریه گرچه دارای نکات مثبت زیادی است، ولی همانند هر نظریه بشری دیگری دارای اشکال‌هایی نیز هست. در این مقاله سعی شده است انتقادهایی که به نظر می‌رسد بر اخلاق کانت وارد است ذکر شود. برخی از این اشکال‌ها عبارتند از: تعمیم‌پذیری ویژگی قانون است نه معیار اخلاقی بودن عمل، تجویز اعمال نادرست و ممنوعیت اعمال درست به‌ وسیله ملاک تعمیم‌پذیری، امکان اختلاف افراد در تعمیم‌پذیر دانستن یک قاعده، عدم کارآمدی اصل غایات، اشکال بر ارزش ذاتی عقل، اشکال بر تنها خیر ذاتی بودن اراده نیک، اشکال اطلاق اوامر اخلاقی، مشکل تعارض وظایف، عدم توجه به شخصیت، انگیزه‌ها و عواطف درونی فاعل و عدم پوشش کل حیات اخلاقی به‌ وسیله مفهوم وظیفه.
کلیدواژه‌ها: اخلاق، کانت، وظیفه، نقد، اصل تعمیم‌پذیری، اصل غایات.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154